Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2023

2022

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

9.406.069

23.927.198

Overige baten en lasten na belastingen

525.207

-/- 834.123

Resultaat na belastingen

8.880.862

23.093.074