Medewerkersonderzoek

Bekijk jaarverslag 2023

Medewerkersonderzoek

Hoge scores jaarlijkse medewerkersonderzoek

Zoals eerder genoemd, doen we ieder jaar een uitgebreid medewerkersonderzoek, waarin we op diverse thema’s input willen verzamelen van alle Heembouwers. Dit doen we jaarlijks, zodat we een goed beeld krijgen over wat er leeft en speelt in de organisatie. Ieder jaar voegen we wat vragen toe op een actueel thema. Een thema dat speelt in de organisatie en/of in de maatschappij.

In 2023 hebben we extra vragen gesteld over de sociale veiligheid van onze medewerkers. Mede door de berichtgeving over verschillende vormen van ongewenst gedrag in de maatschappij, zoals bij de NPO, the Voice en diverse sportinstanties, wilden wij ook graag weten hoe dit thema speelt binnen Heembouw. De uitkomsten waren zeer positief. Onze medewerkers beoordeelden het thema ‘Inclusie’ met een 8,5. Dit cijfer is opgebouwd uit de scores uit verschillende vragen die gaan over inclusie. Eén van die vragen, die onder dit thema vallen is: “In mijn directe werkomgeving wordt iedereen gelijk en met respect behandeld, ongeacht achtergrond (bijv. leeftijd, geslacht, cultureel, etc.) of persoonlijke kenmerken.” Deze specifieke vraag werd beantwoord met een 8,6.

Op het thema ‘Sociale veiligheid’, dat betrekking heeft op het gevoel van veiligheid dat onze mensen hebben binnen Heembouw, scoorden we een mooie 8,3. Dit toont o.a. aan in welke mate onze medewerkers zich comfortabel voelen, om hun mening met collega’s te delen en dat feedback welkom is in onze organisatie.

Om te weten of mensen op hun plek zitten bij Heembouw, meten wij Bevlogenheid. Hier behaalden we een mooie score van 8,4. Daarnaast scoorden we een 8,6 voor werkgeverschap, een graadmeter of wij voor onze medewerkers een werkomgeving hebben weten te creëren, waarin zij zich thuis en geaccepteerd voelen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich meer verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie.

Al met al wederom mooie scores, waar we enorm trots op zijn, en die ons ook onder andere de titel ‘Beste Werkgever’ in de bouw & infra opleverde (door Effectory World-Class Workplace genoemd). Deze wordt toegekend aan de organisatie die op Werkgeverschap en Employee Net Promoter Score (eNPS) het beste scoort. Heembouw scoort met een eNPS score van 58,1 ruim boven de benchmark.

Heembouw Academy

De ontwikkeling van onze mensen is en blijft een topprioriteit. Op zowel individueel- als teamniveau, en op zowel persoonlijk als professioneel inhoudelijk vlak. Door te blijven investeren in de ontwikkeling van talenten, kennis en vaardigheden, kunnen we ieders potentieel benutten en kunnen we, naast de persoonlijke leercurve, ons ook als organisatie blijven ontwikkelen.

Om alles rondom leren en ontwikkelen op één centrale plek te kunnen terug vinden, hebben we in februari de vernieuwde Heembouw Academy gelanceerd. Een eigen ontwikkeld, intern digitaal platform om het aanbod ten aanzien van leren en ontwikkelen voor iedereen nog zichtbaarder te maken. De Heembouw Academy heeft als doel om onze mensen te inspireren en inzicht te geven in de ontwikkelmogelijkheden op individueel, team- en groepsniveau. Het is een middel om kennis te delen en om inhoud/uitleg te vinden over typische Heembouw onderwerpen die wij extra aandacht geven. Voorbeelden hiervan zijn het introductieprogramma, leiderschapsprogramma’s, de persoonlijke begeleiding en (sociale) veiligheid.

Leiderschapsprogramma

In 2023 zijn we gestart met de eerste editie van het Leiderschapsprogramma (LSP). Het is een training van negen maanden en is bedoeld voor procesleiders, die zich nog verder kunnen ontwikkelen in hun rol. De focus van dit programma ligt op verbindend leiderschap, het vermogen om mensen, als individuen en in teams te betrekken bij het realiseren van gemeenschappelijke doelen én te zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn en we het beste uit elkaar weten te halen. Deelnemers ontwikkelen zich mede door meer in verbinding te gaan met zichzelf, met hun team en hun omgeving.

Arbeidsmarkt: Op m’n Plek

Om zo veel mogelijk mensen in onze specifieke doelgroepen te laten zien wie wij zijn, hebben we onze campagne ‘Op m’n Plek’ verder doorgezet in 2023. Met echte en authentieke verhalen van een aantal collega’s. Hiermee laten we zien hoe collega’s bij Heembouw op hun plek zitten en krijgt de (mogelijke) sollicitant een inkijkje in de werksfeer, mensen en mogelijkheden.

De huidige arbeidsmarkt is complex. De werkloosheid is laag en we weten dat de gemiddelde leeftijd van de beschikbare arbeidsbevolking zal stijgen. Daarbij zijn bouwplaatsmedewerkers in de toch al moeilijke arbeidsmarkt, extra lastig om aan te trekken. In mei 2023 hebben we daarom bewust gekozen om een ‘Op m’n plek-video’ te maken met een senior uitvoerder in de hoofdrol.

Integriteitsessies

Ongeveer elke drie jaar organiseren we voor al onze medewerkers integriteitsessies. Het doel hiervan is om samen in gesprek te gaan, van gedachten te wisselen en helder te krijgen hoe we tegen diverse integriteitsonderwerpen aankijken. Mede door met elkaar het gesprek te voeren willen we onze sterke cultuur borgen. Met als uiteindelijk doel om ervoor te zorgen dat we op een integere manier ons werk met elkaar kunnen blijven doen.

In samenwerking met een extern bureau, hebben we de sessies in een theatervorm ingevuld. Acteurs speelden op het podium een aantal scenes die zouden kunnen voorkomen binnen onze organisatie. Tijdens deze sessies hebben we ook stil gestaan bij de manier waarop we met elkaar omgaan. Met de nadruk op dat we iedereen in zijn waarde laten, dat we (ook in het kader van diversiteit en inclusie) niemand buiten sluiten en dat, wanneer er een verschil van mening ontstaat, we in alle gevallen het gesprek met elkaar aan gaan.

Tot slot

De waarden van ons familiebedrijf zijn de basis voor onze unieke cultuur. We zorgen voor elkaar, voelen ons met elkaar verbonden en kijken over generaties heen. We omarmen diversiteit en inclusie, omdat we ervan overtuigd zijn dat verschillende perspectieven, ervaringen en achtergronden ons sterker maken en bijdragen aan ons succes als organisatie. Waarbij inclusie ervoor zorgt dat we open blijven staan voor verschillen.

Tegelijkertijd leven we in een maatschappij die continu verandert. Deze dynamiek heeft invloed op het mentale en lichamelijk welbevinden van mensen. We willen positief bijdragen aan het werkgeluk en de vitaliteit van onze mensen. De juiste energie op de juiste plek, met de juiste ontwikkeling. Dat doen we onder andere door duidelijke rolomschrijvingen te bieden en ruimte te blijven geven voor persoonlijke en professionele groei van al onze mensen. Om hiermee een nog aantrekkelijker werkgever voor onze collega’s te zijn en een magneetwerking te hebben op nieuwe professionals. Dit is essentieel voor onze groei en het gezamenlijke succes op lange termijn.