Veiligheid en verzuim

Bekijk jaarverslag 2023

Veiligheid en verzuim

Verzuim en VGM

Het ziekteverzuim is bij Heembouw al jaren laag en dit jaar zelfs weer onder het gestelde doel van 3,0%. In 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 2,9%. In 2022 was dit nog 3,4%. De sector-brede cijfers ter vergelijk zijn nog niet bekend.

Het verzuim onder bouwplaatspersoneel is afgelopen jaar gehalveerd. In 2023 komt dit uit op 3,2%. Mooie ontwikkelingen, die we door de inzet van veel verschillende preventieve interventies, waaronder het stimuleren van deelname aan de PAGO- en DIA keuringen, willen vasthouden. Daarbij kunnen medewerkers bij (dreigend) verzuim te allen tijde terugvallen op persoonlijke intensieve begeleiding door leidinggevenden, HR en de deskundigen van onze externe arbodienstverlener.

Verzuimpercentage

Heembouw Groep

Bouw

8,90%

2020

UTA  en Heembouw Architecten 

2,60%

Totaal 2020

3,60%

Bouw

6,80%

2021

UTA  en Heembouw Architecten 

2,30%

Totaal 2021

3,00%

Bouw

6,50%

2022

UTA en Heembouw Architecten 

3,00%

Totaal 2022

3,40%

Bouw

3,20%

2023

UTA  en Heembouw Architecten 

2,90%

Totaal 2023

2,90%

VGM-incidenten
Veiligheid blijft in alles wat we doen onze hoogste prioriteit. Ondanks al onze inspanningen om VGM-incidenten te voorkomen, zijn er in 2023 in totaal 23 VGM-incidenten gemeld. Dit aantal is wel lager dan vorig jaar (2022:30). Het ging om twaalf VGM-incidenten met lichamelijk letsel: twee gevallen met EHBO-behandeling op de bouwplaats en tien gevallen met medische behandeling extern, waarvan één met ziekenhuisopname. In totaal hebben vier VGM-incidenten tot verzuim geleid, allen bij partners, met zover bekend in totaal 36 werkdagen verzuim (54 kalenderdagen).

Verder was er één milieu-incident, zeven ongevallen met materiele schade en drie bijna-ongevallen.

We blijven streven naar nul VGM-incidenten. Om dit te kunnen realiseren zal de focus blijven liggen naar het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en gedrag bij onze medewerkers, partners en leveranciers. Tevens zullen wij de meldingsbereidheid van onveilige situaties en -handelingen blijven stimuleren om zo meer van elkaar te leren en daarmee de kans van optreden van een VGM-incident te verkleinen.