Mens en maatschappij

Bekijk jaarverslag 2023

Mens en maatschappij

Ons kloppend hart

Mensen zijn het kloppend hart van onze organisatie, zoals onder andere ook uit ons waardecreatiemodel blijkt. Met hoge betrokken- en bevlogenheid zetten onze mensen zich elk dag weer in om voor onze klanten plekken te creëren waar ze willen zijn. Met continu hoge klantcijfers als waardering. Dat stemt trots, net als de hoge scores in ons jaarlijkse medewerkersonderzoek, waardoor onderzoeksbureau Effectory ons voor de derde keer op rij heeft uitgeroepen tot beste werkgever in de bouw en infra.

Al sinds 2004 is onze manier van werken gebaseerd op de lean filosofie. Afgelopen jaar hebben we ons lean proces en onze lean filosofie geactualiseerd en onze lean volgens Heembouw werkwijze verder geïntegreerd met onze kernwaarden en onze cultuur. Met een structuur van leancoaches en -sponsoren, en een nieuw opleidingsprogramma voor alle collega’s, houden we onze lean manier van werken diep verankerd in de organisatie.

Diversiteit en inclusie

Vanuit interesse in elkaar, het besef dat de wereld snel verandert en de mix van mensen, die nu al samenwerkt, moeten diversiteit en inclusie blijvende aandacht houden. We willen de bewustwording van zichtbare en minder zichtbare diversiteit vergroten. Daarmee verbeteren we de onderlinge samenwerking, begrip en dialoog. Zo blijven we dé plek waar onze mensen graag werken. Maar ook dragen verschillende perspectieven, ervaringen en achtergronden bij aan onze innovatieve kracht en vermogen om onderscheidend te zijn naar onze klanten. Het verschil telt. Daarbij vragen de veranderende tijden waar we in zitten, om (nog) meer aandacht voor het welbevinden van onze mensen, voor hun geluk en vitaliteit. Ook daar houden we expliciet aandacht voor.

Sociale veiligheid en integriteit

Sociale veiligheid en integriteit zijn vaste onderwerpen in ons jaarlijkse medewerkersonderzoek. Het is goed om regelmatig expliciet bij dit thema stil te staan. Daarom organiseren we o.a. periodiek de zogenoemde integriteitssessies, die we met de gehele organisatie houden. In samenwerking met een externe partij, ontwikkelen we hiervoor een speciaal programma, om belangrijke kwesties inzake integriteit en sociale veiligheid, ook mede in relatie tot diversiteit en inclusie, te bespreken. In 2023 hebben deze integriteitssessies weer plaatsgevonden. Het was mooi om weer te ervaren, hoe we met collega’s onderling veel verschillende thema’s kunnen bespreken en hoe er met respect naar elkaar geluisterd wordt.

Onze gedragsnormen zijn vastgelegd in een bedrijfscode, die is afgestemd op de gedragscode van Bouwend Nederland. Onze gedragscode is voor alle medewerkers leidend. In de gesprekken met nieuwe medewerkers wordt hierbij stil gestaan en wordt de intentie van de code toegelicht, gekoppeld aan de uitleg over de ‘mores’ van het bedrijf. Het thema integriteit en gedragsnormen en de manier waarop Heembouw hiermee omgaat, wordt standaard behandeld in ons introductieprogramma in de vorm van een aantal vragen uit ons cultuurspel. De directies van de klantgroepen bieden elk jaar hun verantwoordingsbrieven aan, die met de groepsdirectie worden besproken. Afgelopen jaar zijn er geen overtredingen in relatie tot de gedragscode geconstateerd, dan wel meldingen gedaan van overtredingen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

We willen een positieve impact maken op het leven van mensen, hun leefomgeving en de natuur. Dat betekent niet alleen het slechte verminderen, maar juist het goede meer versterken. Deze overtuiging zit verankerd in onze waarden als familiebedrijf en onze mensgerichte cultuur.

Dit doen we op verschillende manieren. Met Stichting Heembouw | familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven, die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur & duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. In 2023 waren er bijvoorbeeld donaties voor noodhulp na de natuurrampen in Turkije, Syrië, Marokko en Libië en na de damdoorbraak in Oekraïne. In eigen land zijn onder andere diverse Kinderfondsen ondersteund.

Grote clubactie Stichting Heembouw | familie van Berkel steunt clubs en verenigingen waar collega’s bij betrokken zijn.

Een substantieel deel van het kapitaal van Stichting Heembouw | familie van Berkel is beschikbaar voor organisaties en initiatieven, waarvoor onze eigen collega’s zich actief inzetten. Verschillende goede doelen hebben gedurende het jaar een donatie ontvangen, via een aanvraag van onze betrokken collega’s. Dat loopt uiteen van bekende landelijke goede doelen, zoals Stichting Alzheimer en KWF, tot de ondersteuning van lokale zorginitiatieven als Stichting Mees en Stichting Inversa. Daarnaast was er ook in 2023 een speciale actie voor jeugdafdelingen van clubs of verenigingen, waarbij onze collega’s betrokken zijn. Vijftien clubs en verenigingen werden op deze manier ondersteund.

Met de Ruud van Berkel Award, geven we jong talent de kans een baanbrekend idee te ontwerpen en te realiseren. Deze jaarlijks terugkerende stimuleringsprijs biedt studenten, nieuwkomers op de arbeidsmarkt en startende ondernemers de mogelijkheid om hun ideeën op het gebied van innovatie of architectuur, met een proeftuin tot wasdom te laten komen. Samen met ons als ontwerper én bouwer.

Impact maken we ook door fysieke opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Vanuit persoonlijke groei bieden we onze mensen de ruimte en gelegenheid om zich actief in te zetten voor goede doelen. Elke Heembouwer in vaste dienst heeft hiervoor zogenoemde ‘goede doelen dagen’ ter beschikking, waarvoor geen verlof hoeft te worden aangevraagd. Om aan de slag te gaan voor ‘iets’ goeds, zoals activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord en/of aan de natuur en omgeving. Want iets goeds doen voor een ander, daar worden we blij van.