Toekomst

Vooruitblik

Het is een dynamische markt waarin we op dit moment opereren. De economie zal zich volgens de voorspellingen licht verbeteren, de inflatie stabiliseert en de rente zal naar verwachting licht dalen. Maar alle ontwikkelingen op politiek gebied, en de steeds veranderende markt, zullen ook komend jaar de nodige scherpte van ons vragen, om alert en flexibel te reageren op alle dynamiek.

In een aantal deelmarkten zijn projecten uitgesteld, en we weten dat de latente klantvraag groot is. We verwachten dat deze inhaalvraag zich de komende jaren gaat manifesteren. Onze organisatie is kwantitatief en kwalitatief voorbereid om hier adequaat op in te spelen. Voor 2024 verwachten we een lichte groei in de omzet en gezien de ontwikkeling van de orderportefeuille bij alle klantgroepen, kunnen we komend jaar een goede basis leggen voor de jaren erna.

In 2024 bestaat Heembouw 85 jaar. Een geweldige mijlpaal, waar we gedurende het jaar, samen met onze collega’s en hun partners, feestelijk bij stil zullen staan. Hoewel er sinds onze oprichting in 1939 veel is veranderd, is onze basis hetzelfde gebleven. In onze sterke bedrijfscultuur staat de mens centraal. Als medewerker, opdrachtgever of (strategische) partner, als mens die in onze gebouwen leeft en werkt. Dat 2024 ook het jaar van onze cultuur is, versterkt de betekenis en het belang van ons 85-jarig bestaan.

Met ons sterke team van bevlogen en betrokken collega’s, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn voor ons als ontwerpende bouwer, juist in deze dynamische omstandigheden, waarin verandering de enige constante lijkt, volop kansen om passende oplossingen te creëren voor de uitdagingen waar de markt voor staat. Samen met onze klanten én partners. Onze toekomst is geworteld in onze historie. Samen het goede blijven doen, daar staan we voor.

We bedanken onze klanten, partners en leveranciers voor het vertrouwen en de samenwerking. En bovenal onze collega’s voor hun niet aflatende inzet plekken te creëren waar mensen willen zijn.

Roelofarendsveen, 7 maart 2024

Groepsdirectie Heembouw
Léon Heddes
Roland van Oostrom