Heembouw in 2023

Bekijk jaarverslag 2023

Heembouw in 2023

Algemeen

We hebben de invloed van de dynamische en complexe omgeving duidelijk gemerkt. Onze drie klantgroepen -Bedrijfsruimten, Kantoren en Wonen- hebben de praktische gevolgen hiervan in meer of mindere mate ondervonden en kregen te maken met uitstel van besluitvorming en doorschuiven van projecten.

Daardoor hebben we meer inspanningen moeten verrichten om onze projecten goed te kunnen voorbereiden en uit te voeren. Dit zal de eerstkomende jaren nog niet echt veranderen. Onze successen uit het verleden geven ons een solide basis. In combinatie met een sterk en hoog betrokken team en een krachtige cultuur, zorgt dit ervoor dat we snel en flexibel kunnen inspelen op dergelijke veranderende marktomstandigheden. Dat verdient een groot compliment voor alle collega’s, maar ook voor de (strategische) partners, waarmee we samenwerken.

Jaar van de strategie

We hebben ons strategisch plan tot 2024 afgerond, waarbij we nagenoeg alle doelstellingen hebben gerealiseerd. Ons nieuwe strategisch plan tot 2026 is gemaakt tegen de achtergrond van de continu veranderende wereld. We houden vast aan onze koers, en blijven investeren in mensen, kennis, duurzaamheid, innovatie en technologie. Waarbij we een positieve impact willen maken op mensen, hun leefomgeving en de natuur. Dit heeft geresulteerd in een strategisch plan, waarin we met onze ambities weer een stap verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Met stevige doelstellingen op de genoemde gebieden.

Hierbij anticiperen we in 2023 voor het eerst op de CSRD wet- en regelgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) , waarmee door Heembouw een start is gemaakt in relatie tot de uiteindelijk volledige implementatie van de CSRD in onze verslaglegging. En waarbij het boekjaar 2025, in ons geval, het eerste verplichte jaar is, waarin we volledig aan deze regelgeving moeten voldoen. Verderop lichten we de CSRD nader toe (new window).

We hebben onze collega’s weer nadrukkelijk betrokken bij de afronding van het nieuwe strategisch plan, en zijn tot een gedragen strategie gekomen waar alle collega’s zich aan committeren en voor inzetten. Onze (strategische) partners en leveranciers spelen een cruciale rol om onze strategische doelen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en technologie te realiseren. Daarom hebben we regelmatig overleg en houden we gezamenlijke kennissessies om tot concretisering van een gezamenlijke aanpak te komen en de gedeelde ambities waar te kunnen maken.

Afgelopen jaar is de Ruud van Berkel Award gelanceerd. Met deze jaarlijks uit te reiken award biedt Heembouw ruimte voor jong talent om baanbrekende ideeën op het gebied van innovatie en of architectuur te ontwerpen en te realiseren. De eerste editie kende maar liefst 33 inzendingen. De winnaar werd bekend gemaakt op het Stadmakercongres van AIR Rotterdam.