Innovatie en technologie

Bekijk jaarverslag 2023

Innovatie en technologie

Innoveren

Heembouw is een innovatieve organisatie. We willen voor onze klanten plekken creëren, waar zij en hun medewerkers en bewoners, graag willen zijn. We zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor hun huisvestingsvragen en kijken verder dan de geijkte en gebaande paden. Daarvoor hebben we een structuur met innovatiecoaches, die onderdeel zijn van de reguliere business en die hun eigen, directe collega’s helpen hun ideeën verder brengen. Voor het opschalen van grote innovaties, is het Heembouw Next programma opgezet, waarbinnen een dedicated team vanuit de business werkt aan de verdere ontwikkeling van een innovatie.

Ruud van Berkel Award

Met de Ruud van Berkel Award (new window) brengen we ook externe kennis en ideeën verder tot ontwikkeling. Dit is een jaarlijks terugkerende stimuleringsprijs voor studenten, nieuwkomers op de arbeidsmarkt en startende ondernemers om hun baanbrekend idee op het gebied van innovatie en of architectuur in de praktijk te brengen. In november 2023 reikte onze ‘founding father’ Ruud van Berkel, voor de eerste keer de naar hem vernoemde award uit aan Renee Scheepers, voor haar idee voor “Belevingsarchitectuur”, waarmee ze iets toevoegt aan traditionele architectuur. Van de 33 inzendingen werden er drie beloond met een proeftuin. Naast het idee van Renee Scheepers betreft dit een idee voor hemelwaterretentie voor renovatie en nieuwbouw en een idee voor een composteerbare vleermuizenkast. Met de proeftuin krijgen de winnaars de kans hun idee in de praktijk van een Heembouw project toe te passen. De award leverde daarnaast meerdere interessante concepten op, die toepasbaar zijn voor de Heembouw praktijk.

Eerste Ruud van Berkel Award voor belevingsarchitect Renee Scheepers.
Parametrisch Ontwerpen

Parametrisch ontwerpen (new window) is een innovatie, waar we vanuit het Heembouw Next programma op blijven investeren. Deze belangrijke technologie helpt ons om in de toekomst met de schaarser wordende resources de juiste oplossing voor huisvestingsvraagstukken te kunnen blijven vinden. De eerste pilotfase is nu afgerond, waarin we verschillende stappen die een project doorloopt, hebben geautomatiseerd. Hierdoor kunnen we een kavelstudie, waarmee we aan de hand van het programma van eisen van de klant inzichtelijk maken hoe een kavel optimaal bebouwd kan worden, voortaan in één minuut maken. Eerder duurde dit een paar weken. Ook voor de berekening van de benodigde capaciteit van installaties bijvoorbeeld, zetten we parametrisch ontwerpen in. Hiermee kunnen we met name in het voortraject, snel en adequaat klantwaarde toevoegen aan onze projecten.

De verschillende tools die met behulp van parametrisch ontwerpen ontwikkeld zijn, gaan we verder doorontwikkelen en geschikt maken voor inzet bij alle klantgroepen, met nadrukkelijk het oog op de toegevoegde waarde voor de klant. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze (strategische) partners.

Datamanagement

De enorme toename van het gebruik van data en de grote verscheidenheid in vormen van data-uitwisseling en digitalisering in de bouw vragen om een verdergaande toekomstgerichte datamanagementstrategie. Zo krijgen we data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar om actief en veilig toe te passen in onze processen en bedrijfsvoering. Onze integrale aanpak als ontwerpende bouwer, stelt ons als geen ander in staat om nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld parametrisch ontwerpen en nieuwe materialen in de praktijk in te zetten, daarmee ook data te genereren en onze positie als innovatieve organisatie te versterken. We hebben afgelopen jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van Business Intelligence en Datamanagement, met de ontwikkeling van een modern datamanagement platform, om de vele data die Heembouw uit in- en externe bronnen beschikbaar heeft, snel en veilig te verwerken tot waardevolle (stuur)informatie.