Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

Bekijk jaarverslag 2023

Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

Verslag GOR 2023

Afgelopen jaar hebben we met Heembouw weer mooie stappen gemaakt voor de toekomst. De GOR heeft in 2023 vijf keer overleg gehad met de directie; deze waren -als altijd- constructief. Tijdens deze overleggen behandelen we thema’s, die binnen Heembouw spelen. Elk jaar zijn er belangrijke dossiers, denk aan het leasebeleid, veiligheid, integriteit en de jaarcijfers. Als GOR hebben we ons onder andere bezig gehouden met de volgende punten:

Verkiezingen

Begin 2024 liep de zittingsperiode van de ondernemingsraad af. Tijdens de afgelopen zittingsperiode hebben we met elkaar veel veranderingen doorgemaakt, zoals bijvoorbeeld de coronaperiode. In deze tijden zie je hoe belangrijk het is, dat er goed met elkaar samengewerkt wordt. Als GOR zijn we hier ook druk mee bezig geweest en hebben we samen met de directie gekeken naar de beste oplossingen voor onze collega’s om het werk zo veilig en gezond mogelijk te organiseren. Het is goed om te zien dat Heembouw de input van de collega’s erg serieus neemt en zich inzet om samen met de GOR tot het beste resultaat te komen. De mening van de collega’s wordt ook grootschalig opgehaald door o.a. enquêtes, welke voor goede input zorgen om een passende oplossing te vinden.

Als GOR zijn we er trots op, hoe we dit met elkaar hebben kunnen regelen. De wereld blijft veranderen en daarom blijft ook het meebewegen van de rol van de GOR binnen Heembouw altijd belangrijk. Om te komen tot breedgedragen oplossingen, is het belangrijk dat zowel kantoor als de bouwplaats goed vertegenwoordigd zijn in de GOR; immers, samen zijn we Heembouw.

Wij kijken terug op een mooi jaar, nemen afscheid van een aantal GOR-leden en gaan in 2024 weer vol enthousiasme aan de gang in een nieuwe samenstelling. Omdat het aantal aanmeldingen gelijk is aan het aantal leden dat afscheid neemt, zullen er geen verkiezingen plaatsvinden.

Leasebeleid

Het leasebeleid is een terugkomend onderwerp op de agenda van de GOR, en zeker met de wisselende prijzen op de markt hebben we hier veel aandacht voor. Heembouw neemt dit onderdeel serieus en is er in samenspraak met de GOR, inmiddels een update van het leasebeleid, o.a. m.b.t de verdergaande elektrificatie van het wagenpark, nagenoeg afgerond.

Stand van zaken in de onderneming:

Gedurende het jaar is tijdens elke GOR vergadering stil gestaan bij de gang van zaken bij Heembouw. Met speciale aandacht voor de manier waarop de collega’s de veranderende markt ervaren. Wanneer nodig, is er uitgebreid uitleg gegeven over de actuele financiële stand van zaken. Dat wij als familiebedrijf de focus hebben op de langere termijn en vasthouden aan onze koers, maakt dat wij als GOR de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Andere onderwerpen op de agenda

Naast de hierboven genoemde onderwerpen, bespraken wij in de GOR o.a. onderstaande onderwerpen:

  • De aanpak rond de hernieuwde aandacht voor lean volgens Heembouw

  • Klokkenluidersregeling

  • Uitkomsten medewerkersonderzoek

  • Jaarrekening 2022 in aanwezigheid van Peter Lammertink

De GOR

Deborah Groenewoud (secretaris), Dennis Manting, Eric Schulte, Harmen de Lange, Ivan Kennis, Marco Zwaanswijk, René Lem (voorzitter), Roy Vliegenthart, Sandra van Ruiten en Thomas van Bergeijk
Ondernemingsraad 2021-2024

v.l.n.r.: Ivan Kennis, René Lem, Dennis Manting, Sandra van Ruiten, Eric Schulte, Deborah Groenewoud, Marco Zwaanswijk, Roy Vliegenthart, Harmen de Lange en Thomas Bergeijk.