Klantgroep Bedrijfsruimten

Bekijk jaarverslag 2023

Klantgroep Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten in 2023

De klantgroep Bedrijfsruimten is erin geslaagd de omzet op een hoog niveau te houden, en kende een goed project- en ontwikkelresultaat. De projecten die we samen met Stellar Development creëren en realiseren, hebben hierin eveneens een substantieel aandeel. Deze succesvolle samenwerking leidt tot de ontwikkeling van onderscheidende projecten, met name op het gebied van natuurinclusief ontwerpen en bouwen en de toepassing van nieuwe technologie.

Zo werd het natuurscherm van 1 kilometer lang en 15 meter hoog bij Ara Almelo parametrisch ontworpen en is deze logistieke bestemming voorzien van een ‘ready for use’ licht- en datanetwerk, zodat elke gebruiker direct zijn bedrijfsnetwerk kan aansluiten.
Met ons track record van natuurinclusief ontwerpen en bouwen worden we regelmatig gevraagd mee te denken over de verduurzaming van de bestaande voorraad bedrijfsgebouwen en de revitalisering van verouderde bedrijventerreinen.

De congestie op het elektriciteitsnetwerk zorgt ervoor dat nieuwbouw op veel plekken voorlopig niet zonder meer mogelijk is. Dit daagt uit tot het zoeken van innovatieve alternatieven, en zo hebben we samen met een aantal strategische partners en opdrachtgevers, de eerste stappen gezet richting ‘off grid’ oplossingen. Ook stimuleert het om nog kritischer te onderzoeken of energiegebruik van de gebouwen verder kan worden gereduceerd.

Projecten Bedrijfsruimten 2023

De klantgroep Bedrijfsruimten richt zich op de segmenten Logistiek & Groothandel en de Maakindustrie. Er is nu echter nog sprake van enige onbalans tussen deze segmenten, met een groter aandeel logistieke projecten. Als ontwerpende bouwer zetten we de komende jaren nadrukkelijker in op de kennisintensieve maakindustrie, om een beter evenwicht te krijgen in de orderportefeuille van de klantgroep Bedrijfsruimten.

Nabuurs Osdorp

Stadsdistributiecentrum voor gebruiker ABinbev
Nabuurs Logistiek | Heembouw Architecten

“Heembouw is een zeer professionele bouwer en architect die in staat is om de verdozing van Nederland een andere draai te geven door fraaie ontwerpen die geïntegreerd worden in de omgeving. De bouwafdeling heeft sterke teams met professionele processen die leiden tot probleemloze bouwtrajecten.”

Ad Nabuurs, New Development Director - Nabuurs

Bekijk project

De succesvolle samenwerking met Nabuurs Logistiek is voortgezet. In 2023 leverden we voor deze klant het nieuwe stadsdistributiecentrum voor ABInbev in Osdorp en een nieuw DC in Haps op, dat is aangekocht door Aberdeen. In Haps zijn we voor Nabuurs gestart met de realisatie van nog een distributiecentrum, voor huurder Foot Locker. Ook voor ID Logistics mochten we weer aan het werk. In den Bosch realiseerden we een uitbreiding van het bestaande DC. In Hellevoetsluis konden we na de nodige vertraging beginnen met de realisatie van Rotterdam Logistics Park in opdracht van Delta Development, wat inmiddels is opgeleverd. In Dinteloord nadert de nieuwe machinefabriek voor Steketee, in opdracht van Lemken Steketee, de voltooiing. Dat geldt ook voor DC de Loeten in Amstelveen, dat we bouwen in opdracht van Ringmeer/NES Vastgoed en P3.

Eind 2023 zijn we in Alkmaar gestart met de uitbreiding en verduurzaming van het bestaande pand van Pluripharm. In het eerste kwartaal van 2024 gaat de eerste paal de grond in voor een nieuwe locatie voor huurder Loods 5, in opdracht van Sunrise Real Estate en gaan we van start met de uitbreiding van het bestaande pand van Vomar. Met projecten voor Holland Food Service, onze vaste opdrachtgever DokVast en enkele ontwikkelingen in voorbereiding voor Stellar Development, heeft de portefeuille voor 2024 en daarna een mooie basis.