Personeelsbezetting, instroom en verloop

Bekijk jaarverslag 2023

Personeelsbezetting, instroom en verloop

Algemeen

Eind 2023 waren er bij Heembouw 304 mensen vast in dienst. Daarmee is het aantal vaste medewerkers op hetzelfde niveau gebleven als het voorgaande jaar. We konden 32 nieuwe vaste collega’s verwelkomen, waarvan bijna de helft reeds bekend was met werken bij Heembouw. Acht nieuwe medewerkers hebben we een dienstverband kunnen aanbieden na afronding van een stage- en/of afstudeerperiode bij Heembouw. En zeven nieuwe collega’s hebben we aan ons weten te binden na afloop van een zogenaamd deta/vast contract via een extern bureau.

Het verlooppercentage van 9,7% eind 2023 is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald (2022: 10,3%). In totaal hebben 32 mensen Heembouw verlaten, om uiteenlopende redenen. Een aantal collega’s ging terug naar school om hun studie af te ronden, terwijl anderen elders een meer passende loopbaanstap hebben gevonden, die beter aansluit bij hun ambities. Ook is er een aantal mensen met pensioen gegaan.

Aantallen

Heembouw
Groep

Klantgroepen

Heembouw Architecten
Heembouw Holding

Bouwplaatsmedewerkers
Bezetting per 01-01-2023
Bezetting per 31-12-2023

33
32

33
32

0
0

UTA-uitvoerder
Bezetting per 01-01-2023
Bezetting per 31-12-2023

36
35

36
35

0
0

UTA-kantoormedewerkers
Bezetting per 01-01-2023
Bezetting per 31-12-2023

235
237

167
172

68
65

Totaal: UTA- en Bouwplaatsmedewerkers
Bezetting per 01-01-2023
Bezetting per 31-12-2023

304
304

236
239

68
65

Personeelsverloop in fte %

9,7%

9,1%

12,1%

Man/vrouw verhouding

Man-vrouw diversiteit
Net als vorig jaar is de man/vrouw verhouding van medewerkers in dienst bij Heembouw één op de vier vrouw. Van de nieuw in dienst getreden medewerkers is ruim één op de drie vrouw.

Het directieteam bestaat uit negen mensen, te weten zes mannen en drie vrouwen. Het Holdingbestuur bestaat uit twee mannen en de Raad van Commissarissen uit vier leden, drie mannen en één vrouw.

Klantgroep

Man

Vrouw

Totaal

Architecten

24

10

34

Bedrijfsruimten

70

17

87

Kantoren

38

8

46

Wonen

84

22

106

Holding/Staf

11

20

31

Totaal

227

77

304

Peildatum 31-12-2023

Verhouding full- and parttimers

Man

Vrouw

Totaal

Fulltime

196

17

213

Parttime

31

60

91

Totaal

227

77

304

Peildatum 31-12-2023