Zoeken

101 resultaten gevonden zichtbaar 1 tot 10

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Voor Heembouw was 2022 in alle opzichten een uitstekend jaar. Met een omzet van € 279,2 miljoen en een resultaat voor belasting van € 30,9 miljoen, kunnen we zeer tevreden zijn. Lees meer over Wij creëren plekken waar mensen willen zijn .

In het kort

eNPS (employee net promotor score) Heembouw: + 64,8 Lees meer over In het kort .

Geconsolideerde balans

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde balans .

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde winst- en verliesrekening .

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerd kasstroomoverzicht .

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn opgemaakt volgens de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Lees meer over Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat .

Vennootschappelijke balans

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Vennootschappelijke balans .

Pagina: