Kengetallen

Kengetallen

2023

2022

2021

2020

Omzet (x € 1 mln.)

Netto omzet

220,5

279,2

228,2

206,4

Resultaat (x € 1.000)

Resultaat voor belasting

11.930

30.918

24.549

20.015

Resultaat na belasting

8.881

23.093

18.516

15.010

Resultaat in percentage van de omzet

Resultaat voor belasting

5,4%

11,1%

10,8%

9,7%

Balansverhoudingen

Current ratio

1,8

1,7

1,6

1,6

Solvabiliteit

46,6%

46,1%

45,2%

42,5%

Rendement eigen vermogen (na bel.)

23,2%

59,0%

53,3%

47,3%

Personeel

Aantal personeelsleden per 31/12

304

304

286

266

Aantal personeelsleden in FTE's per 31/12

283

283

270

251

Ziekteverzuim

2,9%

3,4%

3,0%

3,6%

Personeelsverloop

9,7%

10,3%

5,9%

11,4%

Productiviteit (x € 1.000)

Omzet per gem. aantal fte

780

1.012

878

801

Gemiddeld klantcijfer

8,5

8,8

8,7

8,6

NPS Score

62

80

72

62

Medewerkersbetrokkenheid

8,7

8,9

9,0

8,9

Medewerkersbevlogenheid

8,4

8,1

8,2

8,1