Innovatie en Technologie

Bekijk jaarverslag 2023

Innovatie en Technologie

Parametrisch ontwerpen

De wereld om ons heen is constant in beweging, en zeker op het gebied van technologie gaan ontwikkelingen razendsnel. Om voor onze klanten plekken te creëren, waar mensen willen zijn, zijn we altijd nieuwsgierig naar wat er om ons heen gebeurt en staan we open voor innovatie en verdergaande technologische vernieuwing. En zetten we ons in om duurzamer, sneller en innovatiever te kunnen creëren. Daarnaast hebben we een grote drive slimmer en efficiënter te werken. Technologische vernieuwing helpt ons daarbij.

Eén van de grote innovaties, waar we vanuit het Heembouw Next programma op blijven investeren is parametrisch ontwerpen. Een geautomatiseerd proces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen (deel)ontwerpen kunnen worden gegenereerd. Hiervoor wordt de rekenkracht van de computer gebruikt. Door een script te schrijven, waarbij parameters worden ingevoerd, genereert de computer wat in het ontwerp met die parameters mogelijk is. Met deze manier van geautomatiseerd ontwerpen, kunnen we onze klanten snel en volledig inzicht geven in de mogelijkheden van hun huisvestingsopgave.

Kavelstudie in één minuut

Een dedicated development team werkt nu ruim twee jaar aan de ontwikkeling van parametrisch ontwerpen (new window) binnen Heembouw. In de eerste fase is vooral gewerkt aan het ontwikkelen van apps voor verschillende onderdelen van een distributiecentrum. Een bijvoorbeeld hiervan is een app waarmee je in één minuut een kavelstudie kan maken. Met invoer van de wensen van de klant, gekoppeld aan de data van de kavel, laten modellen direct zien hoe het kavel optimaal kan worden benut.

Een andere is de constructie app. Deze app laat realtime zien wat de gevolgen voor de draagcontructie zijn als bijvoorbeeld de lengte-breedte verhouding verandert. Hierdoor kan je heel eenvoudig het aantal kilo’s staal -en de bijbehorende CO2 uitstoot- meenemen in de besluitvorming. Aan de hand van concrete use cases, waarbij de klantwaarde centraal staat, zijn deze en andere apps door het development team, samen met onze partners, uitgewerkt tot bruikbare toepassingen die klanten en collega’s kunnen testen en de werking ervaren. Hun feedback en wensen nemen we vervolgens mee in de verdere ontwikkeling.

Paris Proof app

Een mooi voorbeeld van een bruikbare ‘use case’ is de in ontwikkeling zijnde ‘Paris Proof’-app, gepresenteerd tijdens de ‘experience days’, een bijzonder klant- en leveranciers-event in het net opgeleverde Ara Almelo. De energievoorziening van een bestaand kantoorgebouw is Paris Proof bij een maximaal energieverbruik van 70 kWh per vierkante meter GO per jaar. De Paris Proof app, die samen met onze partner Vink is ontwikkeld, laat zien hoeveel kW per vierkante meter een gebouw nodig heeft (voor koelen, verwarmen, verlichten, datanetwerk etc). Het maakt tevens inzichtelijk hoe die hoeveelheid kan worden verminderd tot Paris Proof niveau, door het wel of niet aanbrengen van zonnepanelen, aanpassen van de positie van het gebouw op de kavel ten opzichte van de zon et cetera. Met deze app kan een gebouwconcept al vroeg in de ontwerpfase worden geoptimaliseerd en kunnen vooral op het gebied van energiezuinigheid grote stappen worden gemaakt.

Groengevel app

De ‘groengevel’-app vloeit rechtstreeks voort uit het parametrisch ontworpen natuurscherm dat, met een lengte van één kilometer en een hoogte van 15 meter, logistiek centrum Ara Almelo inmiddels compleet omringt. Voor dit natuurscherm is een klimplantendatabase ontwikkeld, met alle data die nodig is om de verschillende planten op de juiste plek tot volle wasdom te laten komen. Deze gegevens zijn verwerkt in de groengevel-app, waarmee voor elke plek de optimale groengevel wordt ontworpen, met bijbehorende inzichten, zoals kosten, beplantingsplan, bedekkingsgraad en een biodiversiteitsscore.

Samen met onze partners

Met het bundelen van onze creativiteit, en expertise op het gebied van techniek, kosten en proces in deze slimme digitale tools, zetten we met Parametrisch Ontwerpen de volgende stap als Ontwerpende Bouwer. Net als bij al onze activiteiten gebeurt dit in nauwe samenwerking met onze strategische partners, die hun kennis en expertise aan de app toevoegen. Dat maakt de apps steeds vollediger, en daarmee waardevoller voor de klant. En heeft als mooie bijvangst dat er over en weer nog meer begrip en inzicht in elkaars proces komt. Beter voor de efficiency, voor onze samenwerking en dus voor onze klanten.