Klantgroep Wonen

Bekijk jaarverslag 2023

Klantgroep Wonen

Wonen in 2023

Ook bij de klantgroep Wonen is de invloed van de complexe en dynamische omgeving merkbaar geweest, zowel aan de renovatie als nieuwbouw kant. Dit heeft duidelijk invloed gehad op het omzetniveau van deze klantgroep in 2023. Het heeft ons er niet van weerhouden stevig te investeren in de verdere professionalisering van de organisatie, om op verantwoorde wijze de gewenste groei verder vorm te kunnen geven. De orderportefeuille voor de komende jaren is robuuster geworden, onder andere door de meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met een groot aantal woningcorporaties.

De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Door onder andere het politieke klimaat, de complexe verhouding tussen provincie en gemeenten en de regulering van de huurmarkt, blijft de productie echter nog achter. Desondanks kregen we de opdracht voor de volgende fase van het project ‘De Brinck’ in het historische centrum van Haarlem. Hier transformeren we in opdracht van Ludwig Vastgoed en Kensington 1 BV de voormalige Brinkmann Passage, gelegen aan de Grote Markt in Haarlem, van commercieel vastgoed naar een woongebouw met 100 nieuwe high-end appartementen. Dit legt weer een mooie eerste basis voor de komende drie jaar.

Projecten Wonen 2023

De nieuwe waterrijke woonwijk Nieuw Rein, in Hazerswoude Rijndijk, die we samen met Wilma Wonen ontwikkelen en realiseren, is eind 2023 opgeleverd. Dat geldt ook voor de 53 duurzame eengezinswoningen die we hebben ontwikkeld in de Singelbuurt in Zoetermeer. Een aantal van deze woningen, die allemaal door Heembouw Architecten zijn ontworpen, zijn volledig in hout uitgevoerd. Op de aanpalende kavel realiseren we 67 sociale huurwoningen voor corporatie Vidomes en verderop in de wijk nog eens 84 appartementen voor dezelfde corporatie. We zijn trots op de hoge kwaliteit van onze woningen, met gemiddeld nog geen twee opleverpunten per woning.

"Wat Caroline als architect voor het project heeft gedaan was echt heel goed. In dit ontwerp worden de twee stijlen van de oude en nieuwe stad, waar dit project tussenin ligt, mooi overbrugd."

Sjoerd Harleman, Woningcorporatie de Sleutels | Klantcijfer 9,0

Ondanks de dalende energieprijzen, is de vraag naar verduurzamingsprojecten voor de corporatiesector onverminderd groot; de prestatieafspraken tussen de landelijke overheid en de corporatiesector dragen hier ook aan bij. We verwachten ook de komende jaren verdere groei in dit klantsegment en voorzien daarmee een groeiende portefeuille voor 2024 en daaropvolgende jaren. Afgelopen jaar zijn we onder andere gestart met de verduurzaming van 269 portiekwoningen voor woningbedrijf Velsen in IJmuiden. Omdat dit vlakbij een Natura 2000 gebied ligt, werken we hier emissie-arm. Een mooie proeftuin, waar we veel van leren en kunnen meenemen voor volgende projecten. In Delft rondden we de verduurzaming van de 196 appartementen van de Mozartflat af, voor corporatie Woonbron. En ook project Molenstraat in Leiden voor corporatie de Sleutels, de energetische verbetering en groot onderhoud van 75 woningen, is inmiddels afgerond. We zien ook, dat er op steeds meer van onze projecten, zowel in de nieuwbouw als transformatie- en renovatiemarkt, aandacht komt voor natuurinclusiviteit. Een mooie ontwikkeling, die we samen met Heembouw Architecten oppakken.

Mozartflat Delft

Energetische verbetering 196 appartementen | Woningcorporatie Woonbron | Heembouw Architecten

Bekijk project

In december 2023 zijn diverse renovatie- en verduurzamingsopgaven, na een langdurige planontwikkelingsfase, in opdracht gegeven voor corporatie Cazas in IJsselstein en woningstichting Willibrordus in Wassenaar. Ook hebben we het draagvlak behaald voor project Rottekwartier, de verduurzaming van 406 woningen voor corporatie Havensteder, één van de corporaties waarmee we een langdurige samenwerkingsovereenkomst hebben. Een mooie opmaat voor de overige projecten in ketensamenwerking met Havensteder. In het kader van de ketensamenwerking met corporatie Woonbron, ook uit Rotterdam, zijn de projecten voor de komende drie jaar bepaald en zijn we tevens bezig met de voorbereiding van projecten die na 2025 gaan starten. Verder heeft Woonbron ons benaderd om de F en G-label woningen in kleine series te gaan verduurzamen. We verwachten dat meer corporaties dit voorbeeld gaan volgen. Binnen de zorgsector hebben we een overeenkomst getekend voor de verbouwing van vijf Herbergierslocaties in Zuid-Holland. Bij een toenemend aantal verbouw en renovatie-opgaven werken we samen met onze eigen architecten, een mooie ontwikkeling.