Heembouw Architecten

Bekijk jaarverslag 2023

Heembouw Architecten

Heembouw Architecten in 2023

Het gelijkmatig verdelen van de projecten over het gehele jaar was in 2023 een belangrijk punt van aandacht voor Heembouw Architecten. De veranderende markt, en diverse projecten die doorschuiven en vertragen, hebben gezorgd voor toenemende druk op de organisatie, waardoor er veel gebruik is gemaakt van een flexibele schil. Dit heeft een nadelige invloed gehad op het resultaat van Heembouw Architecten.

Deze uitdaging daargelaten, is op verschillende thema’s een sterke stap gezet in strategische doelen. Bij onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. Bij alle klantgroepen zien we dit terug. Mooie voorbeelden zijn de Singelbuurt in Zoetermeer, een natuurinclusief ontworpen woonwijk, waar we veel hebben gedaan aan klimaatadaptatie en biodiversiteit en daarnaast onze projecten voor Stellar Development, waar natuur één van de dragende pijlers is. De kennis van het parametrisch ontworpen natuurscherm voor Ara Almelo, hebben we verder ontwikkeld tot de app ‘parametrische groengevel’, waarmee de optimale groengevel wordt ontworpen, op basis van de klimplantendatabase, die we voor Ara Almelo hebben ontwikkeld. Deze tool kan gebruikt worden voor ieder willekeurige gevel in Revit en geeft bijbehorende inzichten, zoals kosten, beplantingsplan, bedekkingsgraad en een biodiversiteitsscore. Het model berekent het optimum van de verschillende parameters, waardoor al vroegtijdig in een ontwerpproces een scherp inzicht ontstaat in mogelijke scenario’s.

Werklandschappen van de toekomst
Met de klantgroep Bedrijfsruimten is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie op werklandschappen (new window) van de toekomst, waarmee de druk op ruimte en duurzaamheid gekoppeld worden aan nieuwe concepten voor productie en logistiek. Bij Wonen is een aantal tenders en voortrajecten opgepakt die meer kennis van gebiedsontwikkeling vragen. Deze stap, van gebouw, naar gebied en de blik die daarvoor nodig is, is door het team op meerdere projecten gemaakt.

Duurzame stadsontwikkeling | ontwerp voor multifunctioneel distributiecentrum ‘Harbour Hub Utrecht’.