Bericht namens de RvC 2023

Bekijk jaarverslag 2023

Bericht namens de RvC 2023

Algemeen

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2023 van Heembouw Holding BV aan. De jaarrekening is opgesteld door de directie, gecontroleerd door BDO accountants en door hen voorzien van een goedkeurende verklaring.

De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert de aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen conform de huidige opstelling en adviseert tevens het dividendvoorstel over te nemen. Daarnaast adviseren wij de aandeelhouders om décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de RvC voor het gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2023.

Verslag over 2023

Uiteindelijk is 2023 gelukkig niet in de diepe recessie beland, die in het laatste kwartaal van 2022 steeds meer werd voorzien. De energieprijzen werden geleidelijk lager, mede geholpen door steun van de overheid . Ook de inflatie kwam duidelijk lager uit, dan het voorgaande jaar. Bovendien werd een goede, maar ook wel stevige CAO in de bouw afgesproken. Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. De markt had (en heeft) te maken met stikstof problemen, trage vergunningverlening en een flink hogere rente. Daar komt de kabinetsval nog bij, en in plaats dat onze gasten uit Oekraïne weer terug naar hun moederland konden, duurt deze oorlog nog steeds voort en kwam er zelfs nog een groot conflict bij in Gaza.

En toch werd Heembouw weer de beste werkgever in de bouw in 2023, voor de derde keer op rij! Daar bovenop ontving Heembouw de Cobouw award voor de best presterende bouwer van 2022. Dankzij alle medewerkers, die met hun hoge bevlogen- en betrokkenheid, ook dit jaar weer de hoogste klanttevredenheid scoorden en verdienden.

De RvC heeft in 2023 zesmaal fysiek vergaderd met de directie, waarvan eenmaal in Haarlem, met daaraan gekoppeld een bezoek aan het project ‘de Brinck’. Een complex werk, waarin alle kwaliteiten binnen de klantgroep Wonen tot uitdrukking komen. Daarnaast is er nog een separate teams vergadering geweest over de investering in een ontwikkellocatie.

In februari heeft de RvC een zelf-evaluatie uitgevoerd en daarbij een profielschets van de Raad en zijn leden opgesteld, alsmede een schema van aftreden. De termijnen van Mevr. Huysmans en Dhr. Witzel, welke afliepen in 2023, zijn in de aandeelhouders vergadering opnieuw verlengd.

De omzet is in 2023 iets onder de verwachting uitgekomen. Met een resultaat dat echter wel iets boven budget ligt. De klantgroep Kantoren had door het verschuiven en stilvallen van projecten een teleurstellend jaar, waarbij het resultaat fors onder budget is uitgekomen. Dit was ook het geval voor Heembouw Architecten, waar de grote dynamiek in planningen heeft geleid tot inefficiency in de bedrijfsvoering.

De klantgroep Bedrijfsruimten draaide qua omzet aanzienlijk boven budget met een resultaat dat zelfs zeer ruim boven budget is uitgekomen. Wat een enorme prestatie genoemd mag worden. Wonen behaalde bij een duidelijk lagere omzet in verhouding een hoger rendement.

Hiermee blijft de financiële basis van Heembouw zeer solide, met een sterke solvabiliteit van meer dan 46%. De orderportefeuille voor 2024 ligt op een behoorlijk niveau. We gaan dan ook uit van een licht hogere omzet. Daarom blijft Heembouw investeren in innovatie, bijvoorbeeld in het Heembouw Next programma, in de ontwikkeling van haar mensen en in duurzaamheid

Heembouw blijkt goed in staat om ook in uitdagende marktomstandigheden continuïteit te bieden. De RvC heeft veel respect en grote waardering voor de inzet waarmee de (financiële) prestaties in 2023 zijn gerealiseerd. De Raad dankt alle medewerkers voor hun inzet en wenst iedereen veel succes in het realiseren (of overtreffen) van het businessplan voor 2024 | 2026.

Roelofarendsveen, 7 maart 2024

Jaap Blokhuis
Marlon Huysmans
Peter Lammertink
Gerrit Witzel (voorzitter)