Mens en Maatschappij (S)

Bekijk jaarverslag 2023

Mens en Maatschappij (S)

Algemeen


De materiële onderwerpen voor Mens en Maatschappij zien toe op onze eigen medewerkers, onze klanten en eindgebruikers en onze partners en leveranciers en hun medewerkers.

Heembouw strategie 2024 | 2026

Op het gebied van onze eigen medewerkers blijft Heembouw inzetten op het vasthouden van het toch al hoge niveau van de missiedoelen medewerkersbevlogen- en betrokkenheid, samenwerken en efficiency. Bevlogen- en betrokkenheid zegt iets over hoe goed onze mensen bij Heembouw op hun plek zitten. En met verbindend als onze centrale kernwaarde, is een goede samenwerking tussen de verschillende onderdelen, cruciaal om onze klanten goed te kunnen bedienen. Dat geldt ook voor efficiency: zonder verspilling van tijd, geld of frustratie (lean) te kunnen werken. Hoe we deze missiedoelen ervaren, meten we jaarlijks in het medewerkersonderzoek; daarin meten we overigens nog heel veel andere aspecten, die iets zeggen over hoe onze mensen bij Heembouw op hun plek zitten. We zijn blij met de hoge scores, en het vraagt voortdurende aandacht en inzet, om dit niveau vast te houden. Dat blijven we volgen, en daarom zijn deze missiedoelen ook in het strategisch plan tot 2026 opgenomen.

Doelen 2024 | 2026
We zijn ook zelf een plek waar mensen willen zijn

Om plekken te kunnen creëren waar mensen willen zijn, willen wij ook zélf een plek zijn waar je graag wilt werken. Waar je helemaal jezelf kunt zijn, waar je tot je recht komt, fijn kunt samenwerken en mooie doelen met elkaar kunt realiseren. Dat is iets dat we uiterst serieus nemen. Daarom meten we met ons jaarlijkse medewerkersonderzoek hoe het gaat met onze mensen, wat er goed gaat binnen Heembouw en wat er beter kan. We zijn er trots op, dat we, na een uitgebreid onderzoek naar goed werkgeverschap door onderzoeksbureau Effectory, ook in 2023 weer als beste uit de bus kwamen. Voor de derde keer op jaar kregen we de titel van Beste Werkgever in de Bouw en Infra sector. Deze waardering motiveert ons om met volle energie en positiviteit verder te gaan.

We zijn ons er wel van bewust, dat het inspanning en aandacht blijft vragen om een omgeving te creëren, waar iedereen op zijn plek is en tot zijn recht komt. De wereld verandert, wij veranderen en daar moeten we ons voortdurend van bewust zijn.

Diversiteit & inclusie

Vanuit interesse in elkaar, willen we de bewustwording van zichtbare en minder zichtbare diversiteit vergroten. Zo kunnen we de onderlinge samenwerking verder verbeteren, en de waarde die we voor onze klanten leveren. Verschillende perspectieven, ervaringen en achtergronden dragen bij aan onze innovatieve kracht en vermogen om onderscheidend te zijn naar onze klanten. Onze cultuur is hierin doorslaggevend; wij willen een inclusieve cultuur, met de overtuiging dat verschillen -op wat voor gebied dan ook- juist extra kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Een diverse club mensen, en een afspiegeling van de maatschappij en onze klanten.

Wij hebben de volgende doelstellingen op gebied van diversiteit en inclusie:

  • Een inclusieve cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich kan uitspreken en er geen ongewenst gedrag plaatsvindt (dit maken we o.a. meetbaar door ons jaarlijks medewerkersonderzoek)

  • Bevorderen van diversiteit met focus op doelgroepen, waar we op dit moment een nog betere representatie van de samenleving kunnen zijn. Doelgroepen op dit moment zijn; vrouwen, mensen met afstand tot arbeidsmarkt (door handicap, achtergrond, vluchteling, etc.) en mensen met bi-culturele achtergrond.

  • Meetbaar doel op gebied van verhouding man/vrouw in (sub)top van organisatie.

Eind 2024 willen we bereikt hebben dat:

  • minimaal 33% van ons Directieteam vrouw is en minimaal 33% man

  • minimaal 33% onze RvC vrouw is en minimaal 33% man

  • minimaal 33% van onze MT’s vrouw is en minimaal 33% man

Dit wordt, conform de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’, gedeeld met de SER.