Overige gegevens

Overige gegevens

Statutaire bepaling omtrent winstbestemming

Artikel 27 van de statuten vermeldt:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald, alsmede tot vaststelling van uitkeringen uit de winst of de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Roelofarendsveen, 6 maart 2024

Directie:
L.J. Heddes R.P.M. van Oostrom

Raad van Commissarissen:
J.G. Blokhuis P.J. Lammertink M.A.P. Huysmans G.A. Witzel