Strategie

Terugblik strategie

In het afgelopen jaar hebben we ons strategisch plan tot 2024 afgerond. Met trots en tevredenheid kunnen we vaststellen dat nagenoeg alle doelen uit dit plan zijn gerealiseerd, dan wel overtroffen. Een belangrijke uitzondering hierop vormt de reductie van plastic afval. Ons doel van een reductie van 30% is te ambitieus gebleken.

Sterker, we hebben in 2023 zelfs meer plastic afval op de bouwplaats gehad, vooral veroorzaakt door de grote inzet van plastic als verpakkingsmateriaal op twee van onze projecten bij Bedrijfsruimten. We hebben hier veel van geleerd. Met onze (strategische) partners én hun fabrikanten zijn we in gesprek, hoe we ons doel wel kunnen realiseren. Dat begint bij bewustwording, bij collega’s, partners en fabrikanten. Verder is het gebruik van plastic voor verpakking en bescherming van materialen een vast onderdeel van onze inkoopgesprekken en is het reduceren van afval een vast onderdeel in de ontwerpkeuzes.

Stand van zaken missiedoelen tot 2024
Strategisch plan 2024 | 2026

Gedurende het jaar hebben we weer gewerkt aan een nieuw strategisch plan voor 2024 | 2026. Geen grote koerswijziging, maar wel een plan waarin we met onze ambities weer echt een stap verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Met het voltallige directeurenteam hebben we in een aantal intensieve strategiesessies, een ambitieus plan geformuleerd. Met stevige doelstellingen op het gebied van mensen, kennis, duurzaamheid of omgeving, innovatie en technologie. Vanuit de overtuiging een positieve impact te willen maken, door niet alleen het slechte te verminderen, maar juist het goede meer te versterken. Bij de totstandkoming van ons strategisch plan hebben we, zoals gebruikelijk, op verschillende momenten de dialoog gezocht met onze medewerkers in de zogenaamde ‘pizzasessies’. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen binnen Heembouw weet waar we voor staan en waar we naar toe gaan, en ook waaraan zij kunnen bijdragen, is in het najaar van 2023 het plan toegelicht in een sessie per klantgroep en een sessie voor alle stafafdelingen samen. Aan het eind van het jaar ontving elke medewerker een persoonlijk exemplaar van het handzame strategieboekje dat we altijd van onze strategische plannen maken. Meer over onze doelstellingen voor 2024 | 2026 vind je hier (new window).