Zoeken

101 resultaten gevonden zichtbaar 81 tot 90

Partners & leveranciers

We werken zoveel mogelijk samen met (strategische) partners en vaste leveranciers Onze samenwerking is gebaseerd op de lean-filosofie. Lees meer over Partners & leveranciers .

Milieu en Omgeving (E)

De materiële onderwerpen voor Milieu en Omgeving zien toe op klimaatverandering en de acties, die wij moeten nemen om aan het klimaatakkoord te voldoen. Ook zijn biodiversiteit en ecosystemen voor ons als ontwerpende bouwer een materieel onderwerp. Lees meer over Milieu en Omgeving (E) .

Governance (G)

Het zakelijk gedrag van Heembouw wordt medebepaald door onze cultuur. Onze kernwaarden zijn leidend voor hoe wij ons gedragen binnen en buiten de organisatie. Het gaat hierbij over zaken als integriteit, vertrouwen en (sociale) veiligheid. Lees meer over Governance (G) .

Geconsolideerde balans

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde balans .

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde winst- en verliesrekening .

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerd kasstroomoverzicht .

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn opgemaakt volgens de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Lees meer over Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat .

Pagina: