Zoeken

101 resultaten gevonden zichtbaar 41 tot 50

Klantgroep Bedrijfsruimten

De klantgroep Bedrijfsruimten kende ook in 2022 een sterke groei in omzet en resultaat. Zowel Bedrijfsruimten Zuid vanuit Breda als Bedrijfsruimten West vanuit Roelofarendsveen hadden hierin een min of meer gelijkwaardig aandeel. Lees meer over Klantgroep Bedrijfsruimten .

Klantgroep Kantoren

De opleving in het kantorenvastgoed, die we na corona verwacht hadden, is tot nu toe uitgebleven als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande onrust. Lees meer over Klantgroep Kantoren .

Klantgroep Wonen

De klantgroep Wonen heeft het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt, met een mooie omzet en een prima resultaat. Deze groei zal zich de komende jaren doorzetten. Lees meer over Klantgroep Wonen .

Heembouw Architecten

Heembouw Architecten is het eigen “inhouse” architectenbureau van Heembouw. Een volwaardig bureau met ruim dertig collega’s, waaronder een eigen interieurafdeling. Lees meer over Heembouw Architecten .

Colofon

Heembouw Holding B.V. heeft haar zetel in Roelofarendsveen, De Lasso Zuid 22, 2371 EW te Roelofarendsveen en vormt met haar verschillende werkmaatschappijen Heembouw Groep. Lees meer over Colofon .

Waardering

Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de op de balans voorkomende posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Lees meer over Waardering .

Resultaatbepaling

Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lees meer over Resultaatbepaling .

Pagina: