Kengetallen

Kengetallen

2022

2021

2020

2019

Omzet (x € 1 mln.)

Netto omzet

279,2

228,2

206,4

217,9

Resultaat (x € 1.000)

Resultaat voor belasting

30.918

24.549

20.015

17.450

Resultaat na belasting

23.093

18.516

15.010

13.035

Resultaat in percentage van de omzet

Resultaat voor belasting

11,1%

10,8%

9,7%

8,0%

Balansverhoudingen

Current ratio

1,7

1,6

1,6

1,5

Solvabiliteit

45,9%

45,2%

42,5%

42,5%

Rendement eigen vermogen (na bel.)

59,0%

53,3%

47,3%

43,9%

Personeel

Aantal personeelsleden per 31/12

304

286

266

277

Aantal personeelsleden in FTE's per 31/12

283

270

251

261

Ziekteverzuim

3,4%

3,0%

3,6%

2,9%

Personeelsverloop

10,3%

5,9%

11,4%

9,3%

Productiviteit (x € 1.000)

Omzet per gem. aantal fte

1.012

878

801

842

Gemiddeld klantcijfer

8,8

8,7

8,6

8,3

NPS Score

+80

+72

+62

+38

Medewerkersbetrokkenheid

8,9

9,0

8,9

8,3

Medewerkersbevlogenheid

8,1

8,2

8,1

7,9